Blog

วรากรณ์ สามโกเศศ

“ดร.อิสสระ  สุภาพบุรุษนักวิชาการ”    ผมได้พบท่านอาจารย์ ดร.อิสสระ  นิติทัณฑ์ประภาศ ที่มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ สมัยเมื่อมหาวิทยาลัยได้เรียนเชิญท่านมาเป็น”เกตุทัตศาสตราภิชาน”ระหว่างปี พ.ศ. 2546-2548 และผมเป็น”สุทธิพิทักษ์ศาสตราภิชาน “ในช่วงเวลา 2546 ที่ซ้อนกับท่าน   ตำแหน่งดังกล่าวคือ Chair Professor ของฝรั่ง ท่านนายกสภามหาวิทยาลัย คือ ศาสตราจารย์ ดร.สิปปนนท์ เกตุทัต  เป็นผู้ริเริ่มและได้รับการสนับสนุนจากสองครอบครัวผู้เป็นเจ้าของมหาวิทยาลัยคือ “สุทธิพิทักษ์” และ “เกตุทัต”  ผู้ที่ได้รับเชิญสามารถศึกษาวิจัยเรื่องใดก็ได้ตามความปรารถนา “สุทธิพิทักษ์ศาสตราภิชาน”ท่านอื่น …

คดียุบพรรค

คำวินิจฉัยที่ ๖/๒๕๔๑ เรื่อง นายทะเบียนพรรคการเมืองขอให้สั่งยุบพรรคมวลชน  Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

คดียุบพรรค

คำวินิจฉัยที่ ๖/๒๕๔๑ เรื่อง นายทะเบียนพรรคการเมืองขอให้สั่งยุบพรรคมวลชน Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.