บทนำ
สาแหรกสายบิดาและมารดา
Timeline ปฏิทินชีวิต เหตุการณ์สำคัญการคลัง งบประมาณของไทย
ที่มาของชื่อและนามสกุล
วัยเด็กกับสถานการณ์บ้านเมือง (2475-2488)
วัยรุ่นกับสถานการณ์บ้านเมือง (2489-2505)
วัยผู้ใหญ่: ชีวิตครอบครัวและงาน (2505-2564)
       ชีวิตครอบครัว
       งานสำคัญ
             -ข้าราชการสำนักงบประมาณ(2505-2535)
             -การพัฒนาความรู้กฎหมายมหาชนในประเทศไทย (2515-2550)
            -ประธานที่ปรึกษาฯ ผู้ว่าฯ กทม. : (2539-2541)
             -ตุลาการและประธานศาลรัฐธรรมนูญ(2541-2545)
             -เกตุทัตศาสตราภิชาน มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์  (2546-2548)
มุมสบายและกิจกรรมยามว่าง

ความสุขกับครอบครัวในช่วงสุดท้ายของชีวิต
บรรณานุกรม (อ่านไฟล์ pdf )
บทความ “นักวิชาการผู้วางรากฐานให้แก่กฎหมายมหาชนในประเทศไทย”
บทความ“ชีวิตการงานด้วยความซื่อสัตย์ในหน้าที่”