ระลึกถึงพี่อี๊ด

คุณแม่ของดิฉัน (นางเนื่อง ลิมปนันท์) เป็นน้องถัดจากคุณป้าชื่น คุณพ่อของดิฉันเป็นข้าราชการกระทรวงยุติธรรม ต้องไปรับราชการที่ต่างจังหวัด ถ้าครอบครัวของเรามีกิจธุระต้องมากรุงเทพฯ ก็ได้มาพักอาศัยบ้านคุณป้า นอกจากจะได้รับการต้อนรับอย่างอบอุ่นแล้ว ยังได้มีโอกาสรู้จักญาติพี่น้องอีกมากมาย เพราะในสมัยก่อนนั้นบ้านคุณป้าเปรียบเสมือนศูนย์กลางที่มีญาติพี่น้องมาพักอาศัยและเยี่ยมเยียนเสมอ

พี่อี๊ดรูปหล่อ มีจิตใจดี ช่วยเหลือคนอื่น คอยขับรถรับส่งที่บ้านซอยจินดาถวิล-รร.ราชินีบน และไปส่งที่สถานีขนส่งเวลากลับต่างจังหวัด ในช่วงที่ย้ายมาเรียน ม.ปลายที่กรุงเทพฯ และในช่วงที่เรียนที่กรุงเทพคริสเตียนจะมีหนังสือฝรั่งโก้ๆ จากเพื่อนที่โรงเรียนมาอวดเสมอ

เรวดี  เศวตเศรนี

มกราคม,2564